Dataråd är ett IT-konsultföretag som arbetar brett med IT-frågor och riktar sig till mindre och medelstora företag. Vi arbetar både medlöpande förvaltning av system samt deltar i projektgrupper vid utvecklings- och förändringsarbeten.

Vi har lång erfarenhet av drifts-, support- samt utvecklingsfrågor och är väl införstådda med de IT-relaterade frågor som företagare möter i sin vardag.

Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång av era behov så återkommer vi med ett förslag på vad vi kan göra för att förenkla tillvaron för er.

Vi strävar alltid efter att höja kompetensnivån hos våra kunder för att öka utvecklingsmöjligheter och stärka deras konkurrenskraft.

dataråd